Vergoeding basisverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Je krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. Let op: ook dieetadvisering valt onder het eigen risico!

Voorwaarden

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen als de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

In veel gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Diëtistenpraktijk Anne van der Wiel is direct toegankelijk. Belangrijk is dat in de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars staan directe toelating niet toe. Er is dan een voorschrift van een arts vereist.

Vergoeding aanvullende verzekering

In de praktijk blijkt soms dat de eerste drie uur dieetadvies niet voldoende is voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken.

TARIEVEN vanaf 2020

 Directe tijd*Indirecte tijd**Tarief
Screening (als je zonder verwijzing van de arts komt)  15 min15 euro
Intake gesprek  60 min15 min75 euro
Indirecte uitwerktijd voor adviezen op papier (per 15 min)  15 euro  
Vervolgconsult kort / telefonisch consult kort  10 min5 min15 euro
Vervolgconsult normaal / telefonisch consult  20 min10 min30 euro
Vervolgconsult lang  35 min10 min45 euro
Email consult  15 min15 euro
Afsluitend consult  20 min10 min30 euro
*Directe tijd: tijd dat je daadwerkelijk op consult bent.    
**Indirecte tijd: tijd die nodig is voor rapporteren/uitwerken.

De reistijd die nodig is voor een huisbezoek valt buiten de behandeltijd.  De behandeltijd wordt gedeclareerd in eenheden van een kwartier.