Het inplannen van een afspraak gaat telefonisch.

Intakegesprek (eerste consult): we maken kennis en achterhalen de hulpvraag. Naast voedingsgewoontes zal er ook aandacht zijn voor gezondheid, medicatiegebruik en beweging. Er kunnen metingen uitgevoerd worden, zoals bepalen van gewicht, lengte en/of lichaamssamenstelling.

Samen wordt een plan bedacht met haalbare doelen om het gewenste resultaat te behalen. Je ontvangt informatie en persoonlijke adviezen, zowel mondeling als op papier.

Het eerste consult zal 45-60 minuten duren.

Vervolgconsult: evaluatiemoment en zo nodig bijstellen van de behandeling.

Een vervolgconsult zal 15-30 minuten duren. Het aantal vervolgconsulten wordt samen afgestemd.

Huisbezoek

Soms is het niet mogelijk op op locatie af te spreken. In dit geval kan er een huisbezoek plaatsvinden.

Uitwerken (indirecte tijd)

Ook de tijd voor het uitvoeren van (voedings)berekeningen en het samenstellen van een persoonlijk advies na een consult zal in rekening gebracht worden. Dit noem je indirecte tijd. Houd daar ook rekening mee!